BHP - kursy, szkolenia i outsourcing

W "BHP COMPLETE" szkolimy, wypełniamy dokumentację oraz na zasadzie outosurcingu tworzymy zewnętrzną służbę PHP.

Oferta nasza skierowana jest zarówno do małych i średnich przedsiębiorstw i zakładów pracy, jak i tych zatrudniających powyżej 10ciu pracowników, które w myśl znowelizowanego kodeksu pracy mają obowiązek stworzenia służby bezpieczeństwa i higieny pracy wśród swoich pracowników.
Szkolenia BHP

Profesjonalne szkolenia BHP i ppoż.

Jeśli mają Państwo zamiar przeszkolić pracowników serdecznie zapraszamy do zapoznania się z całą naszą ofertą. Outsourcing BHP pozwoli na kompleksową obsługę Państwa firmy przy zachowaniu dużo niższych kosztów w porównaniu do prowadzenia włsnego pionu BHP.

Profesjonalizm, przystępne ceny, szeroki zakres szkoleń w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, ochrony przeciwpożarowej, materiałów niebezpiecznych.

 • Szkolenia BHP wstępne

Pracodawca i osoba kierująca pracownikami nie może dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP ( art. 237 § 1 KP )

 • Szkolenia okresowe BHP

Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. (art. 237 § 2 KP)

 • Szkolenia z ochrony PPOŻ

Zgodnie z art. 2091 znowelizowanej Ustawy Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 223, poz. 1460 z 2008 r.) pracodawca jest obowiązany do wyznaczenia oraz przeszkolenia pracowników do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ewakuacji zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej.

 • Zewnętrzna służba BPH

Oferujemy outsourcing w zakresie służby BHP prowadzony zgodnie z Kodeksem Pracy Art. 237 § 11 oraz przepisem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z póź. zm.)

 • Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy

Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy to nie tylko wzrost bezpieczeństwa w samym zakładzie pracy ale zwiększenie świadomości ratunkowej w życiu prywatnym pracowników ( w domu, na drodze, w czasie wolnym od pracy)

 • Szkolenia dla dzieci i nastolatków

Szkolenia dla osób w wieku szkolnym : dzieci i nastolatków przy udziale nauczycieli to propagowanie, kształtowanie i uświadamianie właściwych bodźców zachowań w przypadkach zagrożenia życia i zdrowia.

 • Consulting i nadzór

Wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia dokumentacji zgodnej z ustawami, przepisami prawnymi a następnie dyrektywami unijnymi pomoże najpierw ocenić stan a następnie wdrożyć prawidłowe rozwiązania w Państwa firmach. Raporty są sporządzane z jawnych, bądź niejawnych kontroli w przedsiębiorstwach.

 • Wypełnianie dokumentacji powypadkowej

Zajmujemy się ustalaniem przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy. Sporządzamy protokoły powypadkowe. Pomagamy uzyskać odszkodowania za uszkodzenia ciała lub utratę zdrowia na stanowisku pracy oraz w drodze do / z pracy.

Nasza oferta outsourcingowa to :

 • - prowadzenie szkoleń BHP w pełnym zakresie (szkolenia wstępne i okresowe)
 • - doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad BHP
 • - pełna obsługa postępowań powypadkowych
 • - dokumentacja ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
 • - okresowe przeglądy stanu BHP (warunków pracy oraz przestrzegania przepisów)
 • - oceny ergonomii stanowisk pracy
 • - audyty z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej
 • - opracowanie niezbędnych instrukcji i planów ewakacyjnych
 • - pomagamy w doborze i zakupie ochron osobistych i sprzętu p.pożarowego
 • - odpowiadamy na wystąpienia Państwowej Inspekcji Pracy
 • - zakładamy wymaganerejestry (wypadków, czynników szkodliwych, badań lekarskich, chorób zawodowych)
 • - zapewniamy bieżącą informację i pełne doradztwo w zakresie nowowprowadzanych przepisów i norm

OfertaWybrane zagadnienia prawne w postaci PDF:

Polskie przepisy dotyczące standardów BHP
Obowiązujące przepisy BHP
Zmiany wprowadzane w przepisach w 2011 r.
Zmiany ogłoszone w 2010 a wprowadzane w 2011 roku

Zmiany w BHP w budownictwie
Jeśli prowadzisz firmę budowlaną - przeczytaj !
Wykaz dyrektyw dotyczących BHP
Zestawienie dyrektyw
Wykaz przepisów BHP dla służby zdrowia
Zestawienie dyrektyw
Przepisy BHP dla transportowców
Przepisy BHP w trnsporcie drogowymKontakt