Szkolenia BHP

Szkolenie wstępneBHP (Instruktaż ogólny)

  1. 1Dla pracowników będących na stanowiskach robotniczych
  2. 2Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych i biurowych
  3. 3Dla osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych 

Cena uzależniona jest od rodzaju wykonywanej pracy, jej charakteru oraz ilości podległych kierownictwu osób.
4Dla osób zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno-technicznych i technicznych, projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych
5Dla pracodawców

Powyżej 4 osób zniżka 20%
Dla grup powyżej 15 osób cena jest negocjowana indywidualnie

Ważność szkoleń

Szkolenie okresowe ważne jest:

- stanowiska robotnicze – 3 lata
- stanowiska administracyjno-biurowe – 6 lat

- stanowiska kierownicze - szkolenie jest ważne 5 lati uprawnia do przeszkolenia instruktażu stanowiskowego

Dodatkowo oferujemy:

Sporządzenie dokumentacji powypadkowej 300-500 zł

Ocena ryzyka zawodowego 150-500 zł

Na w/w usługi wystawiana jest faktura VAT. Podane ceny są cenami brutto -

STAWKA VAT NA SZKOLENIA BHP WYNOSI 0 %